Tinnitus & Hyperacusis

Naast het gekende effect van lawaaiblootstelling, zijnde tijdelijke of permanente gehoorschade, heeft niet alleen de luidheid, maar ook de duur van de lawaaiblootstelling een impact op onze levenskwaliteit.

Eén van de mogelijke gevolgen van lawaaiblootstelling is tinnitus of oorsuizen. Soms treedt ook hyperacusis of een bepaalde overgevoeligheid op voor bepaalde geluiden. Tinnitus en/of hyperacusis ziet men niet, maar kunnen een aanzienlijke impact hebben op het dagelijks functioneren.

Vaak treden angststoornissen, depressies, concentratieproblemen, een verhoogde luisterinspanning, frustraties, etc. naar voor die op hun beurt dan weer kunnen leiden tot communicatieproblemen, sociale isolatie, werkonbekwaamheid, relatieproblemen,...

Een goede en uitgebreide gehoorevaluatie, een persoonlijke opvolging en counseling op maat zijn daarom essentieel. Een multidisciplinaire aanpak kan eveneens de nodige ondersteuning bieden. 

Acoufijn biedt u:

  • Een uitgebreide gehoorevaluatie, inclusief tinnitusanalyse
  • Correcte informatie over uw gehoor
  • Counseling en/of doorverwijzing indien nodig
  • Opvolgconsults en/of coaching indien gewenst (o.a. bij stress- en slaapstoornissen)

Werkwijze en tarieven

Eerste consult (intake)

Dit consult varieert van 75 tot 90 minuten.

Tijdens dit intakegesprek gaan we na of het om acute of chronische tinnitus, hyperacusis of misofonie gaat en wat de oorzaak en impact is op uw dagelijks functioneren. Een aantal testen wordt afgenomen ter evaluatie van het gehoor, alsook een uitgebreide tinnitusanalyse en meting van de buitenste haarcelfunctie. Vervolgens ontvangt u een counseling op maat die meer inzicht creëert in de werking van uw gehoor en het oorsuizen of hyperacusis. Specifieke doorverwijzing wordt geboden indien nodig. Opvolgconsults, al dan niet in multidisciplinair verband, kunnen worden voorgesteld. 

U ontvangt na afloop steeds een uitgebreid verslag.

Opvolgconsult

Vrijblijvend en op maat. Deze variëren doorgaans van 45 tot 60 minuten.

U ontvangt een aantal tools & handvaten om stress en bestaande negatieve associaties te reduceren. Oefeningen en technieken worden aangereikt om de bewuste waarneming van de tinnitus /hypersensitiviteit voor geluid te verminderen. Indien multidisciplinaire ondersteuning aangewezen blijkt, wordt u verder doorverwezen.

Tarief

Het uurtarief voor een opvolgconsult bedraagt €65. 

Een intake consult bedraagt 100 €, hierin zit ook de kost van uitgebreide testing en verslaggeving vervat.

Momenteel wordt er nog geen terugbetaling voorzien door de mutualiteit voor audiologische raadpleging.