Coaching

'Verfijn' uzelf en vorm uw eigen klankbord...

Wat we wél of niet horen heeft een onbewuste impact op ons dagelijks leven. 

Vanuit audiologisch perspectief is het niet alleen belangrijk om boodschappen helder te verstaan, maar ook essentieel om helder te communiceren

Hoe -en vooral de manier waarop- we communiceren bepaalt mee wie we zijn. Iets niet horen of een boodschap in de context verkeerd begrijpen kan leiden tot onnodige stress en communicatieproblemen. 

Het stellen van haalbare doelen, het leren reflecteren over betekenisvolle of stressvolle situaties, het omgaan met -en correct formuleren van- feedback, heldere communicatie en dito verwachtingen, het ontdekken van kernkwaliteiten... maken dat men tot nieuwe inzichten komt die bijdragen aan iemands persoonlijke ontwikkeling. Vanuit de rol als coach gaan we aan de slag met communicatietraining, reiken we technieken, tools en handvaten aan om te leren omgaan met stress en werken we mee aan uw persoonlijk ontwikkelingsplan. 

Af en toe stilstaan bij wat u doet, denkt en voelt is tijd maken voor uzelf. Reflecteren resulteert in een vermindering van stress en verhoging van de eigen veerkracht. 

Uzelf afstemmen op de realiteit, uzelf als het ware 'finetunen', draagt bij tot een gezonder en bewuster leven, waarin een goede work-life balans en dagelijks welzijn voorop staan. 

Waarbij kan een coach u ondersteunen?

  • Omgaan met stress
  • Haalbare en realistische doelen stellen
  • Heldere en transparante communicatie
  • Productiviteit en veerkracht
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Zelfvertrouwen
  • Assertiviteit
  • Work-life balans

Werkwijze en tarieven

Individuele coaching

omvat het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en SMART-doelen, inclusief trainen van communicatieve en reflectieve vaardigheden zodat kernkwaliteiten gericht kunnen worden ingezet in het dagelijks leven, met oog voor een goede work-life balans.

Preventieve coaching

heeft als doel uw veerkracht te verhogen. Er worden stress-reducerende oefeningen aangeboden, alsook tools & handvaten om te reflecteren in betekenisvolle en stressvolle situaties. 

Algemeen uurtarief

Het uurtarief bedraagt €65.

Meer-of minderprestaties worden getarifeerd à rato van €25 per 30 minuten.

Momenteel wordt er nog geen terugbetaling voorzien door de mutualiteit.