Diagnostiek & Counseling

Sta stil bij wat u hoort...

Geluid is bijna overal aanwezig: op het werk, in het verkeer, op school,...

Daarom gaan we soms op zoek naar plaatsen waar 'geluid ontbreekt', want stilte wordt vaak geassocieerd met rust. Maar geluid hoeft niet per se schadelijk te zijn en rust is voor iedereen anders...

Wanneer geluid storend is -of simpelweg te luid- en het de vorm aanneemt van lawaai, kan het schade berokkenen aan de haarcellen van het binnenoor. Gehoorschade belemmert ons vroeg of laat in onze communicatie. Het genereert stress en leidt zelfs tot oorsuizen of overgevoeligheid voor bepaalde geluiden.

Vermoedt u een beginnend gehoorprobleem, ervaart u plots gehoorverlies, bent u overgevoelig voor geluid of heeft u last van oorsuizen? Of wil u gehoorschade vermijden en bent u op zoek naar gepaste gehoorbescherming op uw maat?

Met de audiologische expertise van Acoufijn weet u exact wat u hoort.

Samen met u dragen we zorg voor u en uw gehoor.

De WHO (World Health Organization) waarschuwde reeds in 2010 voor de gevolgen van omgevingslawaai. In haar laatste rapport dd. 2018 werd opnieuw gesteld dat omgevingslawaai in belangrijke mate kan bijdragen tot cardiovasculaire problemen, chronische stress, tinnitus en slaapstoornissen.

'Noise Pollution'
'Noise Pollution'

Gehoorschade kan worden voorkomen mits:

  • een correcte diagnostiek en regelmatige evaluatie van het gehoor
  • het aanbieden van de juiste informatie
  • follow-up en/of doorverwijzing indien nodig

Meten is weten...

Met dit motto in gedachten start een goede audiologische diagnostiek. 

Bij volwassenen hanteren we een uitgebreide gehoortestbatterij, bij jonge kinderen kan -afhankelijk van de leeftijd- spelaudiometrie gebruikt worden om het gehoor verder te evalueren. Met behulp van gespecialiseerde apparatuur gaan we aan de slag om een correcte uitleg en counseling op uw maat te kunnen bieden. 
Informeer vrijblijvend naar onze werking of lees hieronder verder...

Niet vergeten: ons gehoor moet een leven lang mee, liefst zo intact mogelijk!

Werkwijze en tarieven

Audiologische diagnostiek & counseling - volwassenen

Een standaard gehoortestbatterij bestaat uit een otoscopie, tympanometrie, stapediusreflexmeting en toonaudiometrie. Hierbij inspecteert men respectievelijk de uitwendige gehoorgang, gaat men de middenoorfunctie en beweeglijkheid van het trommelvlies na en meet men de gehoordrempels. Bijkomend kan vroegtijdige gehoorschade opgespoord worden aan de hand van een Oto-Akoestische Emissie (OAE-) meting. Deze laatste test gaat de buitenste haarcelfunctie na en meet al snel vroegtijdige schade op. 

U ontvangt de nodige uitleg en counseling, alsook een verslag en doorverwijzing indien nodig.

Audiologische screening & counseling - kinderen

Bij kinderen vanaf 3 jaar bestaat de standaard gehoortestbatterij uit een otoscopie, tympanometrie, spelaudiometrie en/of OAE-meting. De uitwendige gehoorgang wordt geïnspecteerd, de middenoorfunctie en beweeglijkheid van het trommelvlies en gehoorbeentjesketen wordt nagegaan. Gehoordrempels kunnen worden opgemeten met behulp van spelaudiometrie. Indien uw kind jonger is dan 3 jaar en/of spelaudiometrie nog niet mogelijk is, kan een gehoorscreening uitgevoerd waarbij de buitenste haarcelfunctie wordt opgemeten met behulp van een Oto-Akoestische Emissie (OAE-) meting. 

Als ouder ontvangt u de nodige uitleg en counseling, alsook een verslag en doorverwijzing indien nodig.

Tarief

Afhankelijk van de hulpvraag en/of het aantal testen kan de duur van een consult variëren. Gemiddeld duurt een standaard gehoortestbatterij 30 tot 45 minuten, waarvoor 45 euro zal worden aangerekend. U ontvangt eveneens een rapport met alle testresultaten.

Momenteel wordt er nog geen terugbetaling voorzien door de mutualiteit voor audiologische raadpleging.