Een kijk in de praktijk...


Leen Vleurinck
Klinisch audioloog MSc.

"Pas als je goed voor jezelf zorgt,
kan je het beste van jezelf geven" 


In 2004 startte Leen haar opleiding logopedie en audiologie aan de Universiteit Gent. Communicatie -en meer bepaald de manier waarop spreken en horen tot stand komen- fascineerde haar van kinds af. In 2008 studeerde ze af als Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Met een rugzak vol wetenschappelijke kennis ging ze meteen aan de slag als klinisch audioloog in het Universitair Ziekenhuis Brussel. Ze bouwde er bijna tien jaar lang expertise op in een multidisciplinaire setting bij zowel volwassenen als kinderen en neonaten. Gedurende deze periode begeleidde ze heel wat studenten tijdens hun stage en deelde ze haar kennis met grote gedrevenheid. Haar praktijkervaring resulteerde tevens in enkele wetenschappelijke publicaties.

In 2015 zette Leen de stap naar een combinatie van klinisch audioloog met een deeltijdse functie als praktijkassistent aan de Universiteit Gent, waar ze tot op heden werkzaam is.

Naast het begeleiden van studenten is het contact met patiënten steeds belangrijk geweest in haar professionele leven. Vanuit die optiek startte ze in 2020 haar eigen zaak -Acoufijn bv- waarbij klinisch audiologische diagnostiek, counseling en preventie van gehoorproblemen hand in hand gaan met een 'fijne' en vooral 'veilige' geluidsbeleving. 

Als mama van twee schoolgaande dochters ziet ze bovendien dagelijks de nood aan sensibilisering voor gehoorzorg en het belang van een goed functionerend gehoor als basis voor een goede communicatie.


Cursussen & opleidingen

  • Master in de audiologische wetenschappen (Universiteit Gent)
  • Permanente vorming tot Audicien (Universiteit Gent)
  • Specifieke Lerarenopleiding: pedagogisch bekwaamheidsattest (Kisp Aalst)
  • Coachen vanuit heldere verwachtingen (Universiteit Gent)
  • Training mindfulness@work (Universiteit Gent)
  • Bedrijfscoach (Centrum voor Afstandsonderwijs)

Wat doet een audioloog?

Audiologie is de wetenschap van het menselijk gehoor en evenwichtsorgaan.

Het gehoor is een belangrijk zintuig dat ons in eerste instantie toelaat om te communiceren en spraak te verstaan. Ons gehoor heeft daarnaast ook het levensnoodzakelijk doel om alarmsignalen op te pikken en geluiden te lokaliseren, maar helpt ons ook om te ontspannen wanneer we bijvoorbeeld muziek spelen of beluisteren. 

Een audioloog spitst zich -meestal in samenwerking met een multidisciplinair team- toe op het meten en onderzoeken van de gehoor- en evenwichtsfunctie.

Binnen de audiologische diagnostiek gaat men eerst en vooral na wat de status is van het gehoor en welke oorzaak aan de basis kan liggen van mogelijke gehoorklachten. Hiervoor gebruikt men gespecialiseerde apparatuur en uitgebreide gehoortesten. Daarnaast zet men als audioloog ook in op een preventieve aanpak waarbij gehoorverlies kan worden vermeden door gebruik van gehoorbescherming (voor baby's, jonge kinderen of volwassenen, universeel of op maat gemaakt) in lawaaierige luistersituaties. Men gaat samen met patiënten op zoek naar corrigerende oplossingen wanneer er reeds een bestaand gehoorverlies wordt opgemeten.

Geluid is bijna overal aanwezig en maar al te vaak staat men te laat stil bij gevolgen van langdurig geluid of lawaaiblootstelling. In het kader van een goede gehoorzorg is het belangrijk om het gehoor op regelmatige basis te controleren, onder het motto 'meten is weten', zodat preventief kan worden gehandeld en tijdig kan worden gecounseld indien nodig. 

Een goed functionerend gehoor is nu eenmaal essentieel voor een goede communicatie!