Wat is audiologie?

Audiologie is de wetenschap van het menselijk gehoor en evenwichtsorgaan. Een audioloog spitst zich, meestal in samenwerkingsverband met een multidisciplinair team, toe op het meten en onderzoeken van de gehoor- en evenwichtsfunctie.

Het gehoor is een belangrijk zintuig dat ons in eerste instantie toelaat om te communiceren en spraak te verstaan. Ons gehoor heeft daarnaast ook het levensnoodzakelijk doel om alarmsignalen op te pikken en geluiden te lokaliseren, maar helpt ons ook om te ontspannen wanneer we bijvoorbeeld muziek spelen of beluisteren.

Binnen de audiologische diagnostiek gaat men eerst en vooral na wat de status is van het gehoor en welke oorzaak aan de basis kan liggen van mogelijke gehoorklachten. Hiervoor gebruikt men gespecialiseerde apparatuur en gehoortesten. Daarnaast zet men als audioloog ook in op een preventieve aanpak waarbij gehoorverlies kan worden vermeden door gebruik van gehoorbescherming (voor baby's, jonge kinderen of volwassenen, universeel of op maat gemaakt) in lawaaierige luistersituaties. Men gaat samen met patiënten op zoek naar corrigerende oplossingen wanneer er reeds een bestaand gehoorverlies wordt opgemeten. 

Geluid is bijna overal aanwezig en maar al te vaak staat men te laat stil bij gevolgen van langdurig geluid of lawaaiblootstelling. In het kader van een goede gehoorzorg is het belangrijk om het gehoor op regelmatige basis te controleren, onder het motto 'meten is weten', zodat preventief kan worden gehandeld en tijdig kan worden gecounseld indien nodig. Een goed functionerend gehoor is nu eenmaal essentieel voor een goede communicatie! 

Effecten van lawaaiblootstelling 

'Noise pollution'
'Noise pollution'

Naast het gekende effect van lawaaiblootstelling, zijnde tijdelijk of permanent gehoorverlies, heeft niet alleen de luidheid, maar ook de duur van de lawaaiblootstelling een impact op onze levenskwaliteit

Heel vaak treden bijkomend overgevoeligheid voor bepaalde geluiden (i.e. hyperacusis), een verhoogde luisterinspanning, angststoornissen, depressies, concentratieproblemen, frustraties, etc. naar voor die op hun beurt dan weer kunnen leiden tot communicatieproblemen, sociale deprivatie, werkonbekwaamheid, relatieproblemen...  

Eén van de mogelijke gevolgen van lawaaiblootstelling is tinnitus. Immers, gehoorverlies of tinnitus, ziet men niet, maar het kan wel degelijk een enorme impact hebben op het dagelijks functioneren.

De WHO (World Health Organization) waarschuwde reeds in 2018 in een rapport dat zelfs omgevingslawaai in belangrijke mate kan bijdragen tot cardiovasculaire problemen, chronische stress, tinnitus en slaapstoornissen. 

Het is dan ook een niet te miskennen feit dat gehoorzorg, naast preventieve oog- en tandzorg, bijdraagt aan onze algemene gezondheid en welbevinden. 

Gehoorschade -en dus ook tinnitus- kan worden voorkomen mits: 

  • een correcte diagnostiek en regelmatige evaluatie van het gehoor
  • het aanbieden van de juiste informatie 
  • counseling en coaching (o.a. bij stress- en slaapstoornissen)
  • follow-up en/of doorverwijzing indien nodig
  • gebruik van gehoorbescherming indien aangewezen.

In geval van oorsuizen is een goede evaluatie aan de hand van uitgebreide gehoortesten, een persoonlijke opvolging en counseling op maat essentieel. Een multidisciplinaire aanpak kan hierbij de nodige ondersteuning bieden.

Wij heten u alvast graag welkom bij Acoufijn, neem alvast een kijkje bij onze audiologische dienstverlening!